Μουσεία

Υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης
στη Δημητσάνα

   
 
Ιστορική Βιβλιοθήκη
Δημητσάνας

(με σπάνια χειρόγραφα της επανάστασης
και λαογραφικό μουσείο)

 
 

Το σπίτι του
Παλαιών Πατρών Γερμανού

 
 
Λαογραφικό μουσείο
Στεμνίτσας

 
 

Το σπίτι του Κολοκοτρώνη
στο Λιμποβίσι

 
 

 

Μοναστήρια

Μονή Αιμυαλών

 

   
 
Μονή Φιλοσόφου
(με το κρυφό σχολειό)

 

 
 

Μονή Αγ. Ιωαννη Προδρόμου

 

 

 

ΣπήλαιαΣπήλαιο Κάψια
(περίπου μισή ώρα από το ξενοδοχείο)

 

 

   

   
 

Δραστηριότητες

Χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου
(ski, snowboard, κλπ.)

 

   
 

Πεζοπορία στο Μαίναλο
(επίσημα μονοπάτια menalontrail.eu)

 

 
 

Rafting, cayak, rapel
στο Λουσιο ποταμό

 

 
 


Βόλτες με άλογα και
τοξοβολία στη Βυτίνα

 
 
   
   
  Design by PROMEDIA  
     
  ΜΗΤΕ 1246Κ013Α0396701